Betingelser

Salgs- og leveringsbetingelser


Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra BOISEN Webshop.

Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og BOISEN Webshop.

Dokumentation og vejledning
Dersom der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra BOISEN Webshop, ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra vor side, er denne af vejledende art.

Leveringstidspunkt og transport
Levering af varer fra BOISEN Webshop anses for sket, når kunden har fået varen udleveret. Alle bestillinger sendes med PostNord, hvis ikke andet er aftalt særskilt mellem køber og BOISEN Webshop.
Dette betyder at varene sendes indenfor 48 timer efter modtaget ordre. Levering på købers adresse i Danmark. Dette vil normalt ske indenfor 3 dage. Oplyste leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges. Ønsker du at varen skal stilles fx. i garagen, skal dette aftales med PostNord. Boisen har ingen mulighed for at ændre i afleveringsmetoden.

I ovenstående forudsættes, at varen er på lager. 

Risikoen for varene
Risikoen for varer bestilt i vor WEBSHOP overgår til køber når fortrydelsesretten efter 30 dage fra modtagelsen er udløbet. Er varen blevet beskadiget eller forringet, efter at køberen har fået den i hænde, bevares fortrydelsesretten, hvis beskadigelsen eller forringelsen ikke skyldes uagtsomhed eller manglende omsorg. 
Husk at gemme original emballagen, da varen ved evt. reklamation eller skader skal returneres i original emballage.

Reklamation
Eventuelle fejl eller mangler ved produkter/varer leveret fra BOISEN Webshop, skal påberåbes inden 2 måneder efter, at du har opdaget fejlen. Det er din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Dersom du opdager en fejl, skal du rette henvendelse til BOISEN Webshop. Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest 2 år efter du har fået varen leveret. Du kan som forbruger vælge om varen skal repareres eller byttes. Undtagelsen til denne hovedregel er, hvis ombytning er umulig eller vil medføre uforholdsmæssige store omkostninger for BOISEN Webshop.

Fortrydelsesret
BOISEN Webshop yder 30 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager varen. Fortryder du købet, skal BOISEN Webshop underrettes herom senest 30 dage efter den dag, du fik varen i hænde. Du har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget, dette er også gældende for den emballage og infoskilte der er på varen. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen. Du kan fortryde et køb ved enten at nægte at modtage varen, ved at overdrage varen til postvæsenet, eller ved at returnere varen på den angivne adresse.
 

Oplysningspligt 
Aftaler (købsordrer) kan indgås på dansk og opbevares af virksomheden i 5 år, i henhold til bogføringsloven. Det er ikke muligt at tilgå kontrakten efterfølgende via vores website. 
Hvis du ønsker, at få tilsendt et nyt eksemplar af kontrakten pr. e-mail, så send en e-mail til:

boisen-randers@ruthboisen.dk

Pris og betaling
I BOISEN Webshoppen har du mulighed for at betale med Dankort og via. MobilePay. Alle priser i BOISEN Webshop - er inkl. moms. 

Gældende til Grønland og Færøerne: Betaling finder sted ud fra PostNord "Carry On"(Fly) gældende rater.