Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

Ved at trykke på dette link, kan du se Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven:
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=144346